Вівторок
18.12.2018
20:09
Вітаємо Вас на нашому сайті, Гість
RSS
 
МОЙ САЙТ
Головна Реєстрація Вхід
Каталог статей »
Реклама

Block title
<

Меню сайту

Фотоальбоми

Пошук в інтернеті
Пользовательского поиска

Перекладач

Про мову

Ви знаєте, що
Випускна атрибутика зародилася ще в XII-XIII століттях з виникненням перших шкіл і університетів. Спочатку одяг школяров був скопійований з одягу церковних служителів. У XIY столітті носіння академічної мантії в учбових закладах було узаконене. Так, наприклад, в Англії затвердили власний стиль, що забороняє надмірності в одязі. Це розпорядження строго виконувалося.

Погода
Петриківка 

Статистика
Rambler's Top100

Block title

Block title
free counters

Головна » Статті » Методисту » Нормативно-правова база

ЗАКОН УКРАЇНИ Про професійно-технічну освіту ч.2

Розділ IV

 ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

Стаття 25. Форми організації навчального процесу

 

Професійно-технічна освіта може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнотехнічну, професійно-теоретичну і професійно-практичну підготовку.

 

Природничо-математична, гуманітарна, загальнотехнічна, професійно-теоретична підготовка здійснюється в спеціалізованих навчальних кабінетах, аудиторіях, лабораторіях і провадиться у таких формах:

 

різні типи уроків, лекція, теоретичний семінар, практичний семінар, лабораторно-практичне заняття тощо;

 

індивідуальне заняття учнів, слухачів;

 

виконання учнями, слухачами індивідуальних завдань (реферат, розрахункова робота, курсовий проект, випускна та проміжна етапна кваліфікаційна робота, дипломний проект);

 

навчальна екскурсія;

 

інші форми організації теоретичного навчання.

 

Фізична підготовка проводиться у спеціальних приміщеннях, спортивних залах, на спортивних майданчиках, стадіонах у формі уроку фізичного виховання та в позаурочний час у спортивних секціях.

 

Професійно-практична підготовка проводиться у навчальних майстернях, на полігонах, на тренажерах, автодромах, трактородромах, у навчально-виробничих підрозділах, навчальних господарствах, а також на робочих місцях на виробництві чи в сфері послуг у таких формах:

 

урок виробничого навчання в навчальному закладі;

 

урок виробничого навчання на виробництві чи в сфері послуг;

 

виробнича практика на робочих місцях на виробництві чи в сфері послуг;

 

переддипломна (передвипускна) практика на виробництві чи в сфері послуг;

 

інші форми професійної практичної підготовки.

 

Професійно-практична підготовка учнів, слухачів здійснюється у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, наданням послуг, що оплачуються згідно з законодавством.

 

Стаття 26. Контроль знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційна атестація

 

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційну атестацію. (Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003)

 

Поточний контроль передбачає:

 

поурочне опитування учнів, слухачів;

 

контрольні та перевірні роботи;

 

(Абзац четвертий частини другої статті 26 виключено на підставі Закону N 1158-IV від 11.09.2003)

 

інші форми контролю, що не суперечать етичним та методико-педагогічним нормам.

 

Тематичний контроль передбачає тематичне опитування або тестування учнів, слухачів. (Статтю 26 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003)

 

Педагогічні працівники, органи управління освітою, засновники самостійно обирають форми поточного та тематичного контролю знань, умінь та навичок учнів, слухачів. (Частина четверта статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003)

 

Проміжний контроль передбачає:

 

семестрові заліки;

 

семестрову атестацію;

 

річні підсумкові заліки;

 

річну підсумкову атестацію;

 

кваліфікаційну атестацію;

 

індивідуальні завдання учням, слухачам.

 

(Частина п'ята статті 26 в редакції Закону N 1158-IV від 11.09.2003)

 

Форми та періодичність проміжного контролю визначаються навчальним планом.

 

Дотримання зазначених у навчальному плані конкретних форм проміжного контролю та їх періодичності є обов'язковим.

 

Вихідний контроль передбачає державну кваліфікаційну атестацію, яка включає:

 

кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає певним вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу відповідного атестаційного рівня;

 

захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює.

 

(Частина восьма статті 26 в редакції Закону N 1158-IV від 11.09.2003)

 

Форми та періодичність вихідного контролю визначаються навчальним планом.

 

Дотримання зазначених у навчальному плані конкретних форм вихідного контролю, їх періодичності є обов'язковим.

 

Кваліфікаційна атестація учнів, слухачів здійснюється професійно-технічним навчальним закладом з участю представників підприємств, установ, організацій - замовників підготовки кадрів після кожного ступеня навчання та після закінчення повного курсу навчання.

 

Результатом кваліфікаційної атестації є присвоєння учням, слухачам кваліфікації відповідного рівня, про що вноситься запис у документ про професійно-технічну освіту.

 

Порядок кваліфікаційної атестації учнів, слухачів та присвоєння їм кваліфікації визначається Міністерством праці та соціальної політики України за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти.

 

Стаття 27. Навчальний та канікулярний час учня, слухача

 

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

 

Обліковими одиницями навчального часу є:

 

академічна година тривалістю 45 хвилин;

 

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

 

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

 

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

 

навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;

 

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

 

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

 

Відвідування занять учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів є обов'язковим.

 

Відволікати учнів, слухачів від участі у навчальному процесі забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

 

Якщо тривалість навчання у професійно-технічних навчальних закладах перевищує 10 календарних місяців, для учнів встановлюються канікули, термін яких визначає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти.

 

Стаття 28. Робочий час педагогічного працівника

 

Робочий час викладача, майстра виробничого навчання, інструктора виробничого навчання професійно-технічного навчального закладу визначається згідно з обсягом навчального навантаження та позаурочної навчально-методичної, організаційної та виховної роботи серед учнів, слухачів.

 

Граничні обсяги навчального навантаження та позаурочної навчально-методичної, організаційної та виховної роботи у професійно-технічних навчальних закладах визначає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, Міністерством фінансів України, Міністерством праці та соціальної політики України.

 

Оплата позаурочної навчально-методичної, організаційної та виховної роботи викладача, майстра виробничого навчання, інструктора виробничого навчання є складовою системи оплати навчальної роботи.

 

Робочий час інших педагогічних працівників встановлюється залежно від режиму роботи навчального закладу та відповідно до законодавства.

 

Стаття 29. Участь підприємств, установ, організацій у здійсненні професійно-технічної освіти

 

Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності зобов'язані надавати учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів оплачувані робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики. Порядок надання робочих місць визначається Кабінетом Міністрів України. (Частина перша статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003)

 

Керівники підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за забезпечення належних умов праці та оплату праці учнів, слухачів на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії. (Частина друга статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003)

 

Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів під час виробничого навчання і виробничої практики на виробництві виконують роботи відповідно до навчальних планів і програм.

 

Підприємства, установи, організації - замовники підготовки кваліфікованих робітників зобов'язані відповідно до укладених угод перераховувати кошти на зміцнення навчально-виробничої бази, безоплатно передавати для навчальних цілей професійно-технічним навчальним закладам приміщення, споруди, обладнання, техніку, інструменти, матеріали, енергоносії, науково-технічну інформацію, нові технології виробництва тощо, подавати консультаційну технічну і технологічну допомогу та можливість стажування на виробництві викладачам, майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, проводити роботу з професійної орієнтації молоді. (Частина четверта статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003)

 

Стаття 29-1. Науково-методичне забезпечення професійно-технічних навчальних закладів

 

Науково-методичне забезпечення професійно-технічних навчальних закладів здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Національною академією наук України, галузевими академіями наук, науково-методичними та навчально-методичними установами, вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти. (Закон доповнено статтею 29-1 згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003)

 

Розділ V

 ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

 

Стаття 30. Загальні положення

 

Зміст професійно-технічної освіти зумовлюється суспільними вимогами до рівня кваліфікації робітничих кадрів і визначається державними стандартами професійно-технічної освіти з кожної професії для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, зазначених у державному переліку професій.

 

Стаття 31. Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах

 

Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах є нормативно-правовим актом про організацію професійно-технічної освіти, який визначає:

 

код, назву професії та напрями спеціалізації;

 

вимоги щодо освітнього рівня вступника до професійно-технічного навчального закладу;

 

планований рівень професійної кваліфікації випускника;

 

термін навчання;

 

обмеження з професії за статтю;

 

обмеження з професії за віком вступника до професійно-технічного навчального закладу;

 

обмеження з професії за медичними показаннями професійної придатності учня, слухача.

 

Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти і затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 32. Державні стандарти професійно-технічної освіти

 

Державний стандарт професійно-технічної освіти - це сукупність державних вимог до змісту професійно-технічної освіти, рівня кваліфікації випускника професійно-технічного навчального закладу, основних обов'язкових засобів навчання та освітнього рівня вступників.

 

Державні стандарти професійно-технічної освіти включають:

 

освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника; (Абзац другий частини другої статті 32 в редакції Закону N 1158-IV від 11.09.2003)

 

типові навчальні плани підготовки кваліфікованих робітників;

 

типові навчальні програми з навчальних предметів, передбачених навчальними планами, та з професійно-практичної підготовки; (Абзац четвертий частини другої статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003)

 

перелік основних обов'язкових засобів навчання;

 

систему контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації.

 

Державний стандарт професійно-технічної освіти розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти і затверджуються Кабінетом Міністрів України. (Частина третя статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003)

 

Державні стандарти з конкретних професій розробляються і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики. (Статтю 32 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003)

 

Стаття 33. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу - це сукупність вимог, що визначають його професійні знання, уміння та навички, що розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти на основі освітньо-кваліфікаційних характеристик професій.

 

(Стаття 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003)

 

Стаття 34. Навчальний план, навчальна програма

 

Навчальний план підготовки кваліфікованого робітника - це документ, що визначає освітній рівень вступника, цілі навчання, перелік обов'язкових навчальних предметів, механізм міжпредметних зв'язків, форми, періодичність, терміни контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційної атестації, вимоги до основних обов'язкових засобів навчання та планований рівень кваліфікації випускника.

 

Навчальна програма з навчального предмета - документ, що визначає зміст знань і умінь.

 

Навчальна програма з професійно-практичної підготовки - це документ, що визначає зміст професійних знань, умінь, навичок та способи і методи їх формування. (Частина третя статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003)

 

Навчальний план та навчальні програми розробляються на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника або кваліфікаційних характеристик професій. (Частина четверта статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003)

 

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти розробляє і затверджує типові навчальні плани і типові навчальні програми, які визначають загальнодержавний компонент змісту професійно-технічної освіти і є обов'язковими для використання в професійно-технічних навчальних закладах незалежно від форм власності та підпорядкування. (Частина п'ята статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003)

 

Професійно-технічні навчальні заклади на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм розробляють робочі навчальні плани і робочі навчальні програми, в яких відображаються зміни у відповідній галузі виробництва чи сфері послуг, і погоджують їх із замовниками робітничих кадрів та затверджують у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти. (Частина шоста статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003)

 

Стаття 35. Оновлення змісту професійно-технічної освіти

 

Зміст професійно-технічної освіти систематично оновлюється відповідно до змін у науці, техніці, технологіях виробництва чи сфері послуг, організації праці тощо шляхом періодичної розробки нових типових навчальних планів і типових навчальних програм, а також внесення відповідних змін до робочих навчальних планів і робочих навчальних програм.

 

Періодичність оновлення типових навчальних планів і типових навчальних програм здійснюється не рідше ніж раз на 5 років.

 

Контроль за оновленням змісту професійно-технічної освіти здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти.

 

Розділ VI

 СУБ'ЄКТИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

 

Стаття 36. Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу

 

Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу є суб'єктом професійно-технічної освіти.

 

Учень професійно-технічного навчального закладу - це випускник основної або старшої загальноосвітньої школи, зарахований до професійно-технічного навчального закладу на навчання за програмами професійно-технічної освіти. Учню професійно-технічного навчального закладу видається учнівський квиток.

 

Слухач професійно-технічного навчального закладу - це особа, зарахована до цього закладу на навчання за програмами курсової підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

 

Стаття 37. Права учня, слухача професійно-технічного навчального закладу

 

Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу, крім прав, передбачених Законом України "Про освіту", мають право на:

 

належні умови навчання за обраною професією;

 

матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України;

 

навчання професії за індивідуальною програмою;

 

безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчального закладу;

 

матеріальну допомогу;

 

оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством;

 

безоплатні медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;

 

щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;

 

безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яка не дає змоги продовжити навчання за обраною професією;

 

пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. (Статтю 37 доповнено абзацом згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003)

 

Стаття 38. Гарантії соціального захисту учня, слухача та випускника професійно-технічного навчального закладу

 

Час навчання у професійно-технічному навчальному закладі зараховується до трудового стажу учня, слухача, у тому числі в безперервний і в стаж роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за набутою професією не перевищує трьох місяців.

 

Випускникам професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18 років становить тридцять один календарний день, випускників віком понад 18 років - відповідно до встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.

 

Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.

 

Випускникам професійно-технічного навчального закладу, які навчались за державним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно з законодавством.

 

Інші питання соціального захисту учня, слухача професійно-технічного навчального закладу регулюються законодавством.

 

Стаття 39. Обов'язки і відповідальність учня, слухача професійно-технічного навчального закладу

 

Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу, крім обов'язків, передбачених Законом України "Про освіту", зобов'язані:

 

виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь і навичок;

 

відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;

 

виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій;

 

дотримувати правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;

 

бережно ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентаря, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.

 

Збитки, навмисно заподіяні учнями, слухачами навчальному закладу, підприємству, установі, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства.

 

За невиконання обов'язків і систематичне порушення статуту професійно-технічного навчального закладу, правил внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу, незадовільну успішність до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з навчального закладу.

 

Порядок накладання дисциплінарного стягнення, відрахування з професійно-технічного навчального закладу встановлюється його статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

 

З професійно-технічного навчального закладу учень, слухач може бути відрахований за:

 

власним бажанням;

 

станом здоров'я; (Частину п'яту статті 39 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003)

 

переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад; (Частину п'яту статті 39 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003)

 

незадовільні успішність, поведінку;

 

невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;

 

вироком суду, який набрав законної сили;

 

грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу.

 

Учень, слухач при відрахуванні з професійно-технічного навчального закладу може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

 

Стаття 40. Заохочення учня, слухача професійно-технічного навчального закладу

 

За досягнення високих результатів у навчанні та оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються різні форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів, передбачені статутом професійно-технічного навчального закладу.

 

Для матеріального заохочення учнів, слухачів у професійно-технічних навчальних закладах створюються фонди матеріального заохочення, які формуються за рахунок коштів бюджету, доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян. Положення про фонд матеріального заохочення затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти або засновником професійно-технічного навчального закладу.

 

Розділ VII

 ОСОБЛИВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ, СЛУХАЧІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

Стаття 41. Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, яким забезпечується особливий соціальний захист

 

Право на особливий соціальний захист в галузі професійно-технічної освіти мають інваліди, діти-сироти, діти, які залишились без піклування батьків, та учні, слухачі, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

 

Стаття 42. Соціальний захист інвалідів

 

Держава гарантує інвалідам професійно-технічну освіту на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям. За інших рівних умов інваліди мають переважне право на зарахування до професійно-технічних навчальних закладів.

 

Професійна підготовка або перепідготовка інвалідів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах обсягів державного замовлення з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Обрання форм і методів професійної підготовки проводиться згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії. (Частина друга статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003)

 

У професійному навчанні інвалідів поряд із традиційними допускається застосування альтернативних форм навчання.

 

Пенсія і стипендія виплачуються інвалідам у період навчання в повному розмірі.

 

Працевлаштування випускників із числа інвалідів здійснюється згідно із законодавством.

 

Стаття 43. Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків

 

Держава гарантує дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, переважне право на зарахування до професійно-технічних навчальних закладів.

 

Діти-сироти і діти, які залишилися без піклування батьків, під час навчання перебувають на повному утриманні держави і забезпечуються цільовим фінансуванням витрат на їх утримання, умови яких визначаються Кабінетом Міністрів України.

 

Випускникам професійно-технічних навчальних закладів - дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, подається державна матеріальна допомога за нормативами, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 

Держава гарантує випускникам професійно-технічних навчальних закладів - дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, працевлаштування за набутою професією та забезпечення житлом згідно з законодавством.

 

Стаття 44. Соціальний захист учнів, слухачів, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

 

Соціальний захист учнів, слухачів, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, здійснюється згідно з законодавством.

 

Розділ VIII

 ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ

 

Стаття 45. Поняття і загальні положення

 

До педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти належать викладачі, педагоги з професійного навчання, вихователі, майстри виробничого навчання, старші майстри, старші майстри виробничого навчання, інструктори виробничого навчання, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники фізичного виховання, керівники професійно-технічних навчальних закладів, науково-методичних та навчально-методичних установ, їх заступники та інші працівники, діяльність яких пов'язана з організацією і забезпеченням навчально-виховного процесу. (Частина перша статті 45 в редакції Закону N 1158-IV від 11.09.2003)

 

Педагогічною діяльністю у професійно-технічних навчальних закладах та установах професійно-технічної освіти можуть займатися особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов'язки педагогічного працівника.

 

Вимоги до педагогічного працівника визначаються кваліфікаційною характеристикою, що затверджується Міністерством праці та соціальної політики України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти.

 

Для визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді, рівня його кваліфікації проводиться атестація. Періодичність обов'язкової атестації та порядок її проведення встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти.

 

Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння педагогічному працівникові відповідної категорії або звільнення його з роботи у порядку, передбаченому законодавством.

 

Стаття 46. Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти

 

Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти здійснюється у вищих навчальних закладах та на їхніх спеціалізованих факультетах, а також в індустріально-педагогічних технікумах, коледжах, інженерно-педагогічних вищих навчальних закладах.

 

На посади педагогічних працівників можуть призначатися фахівці виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і в подальшому здобувають відповідну психолого-педагогічну підготовку. (Частина друга статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003)

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, комунальних - за рахунок коштів місцевого бюджету, а приватних - за рахунок коштів власника.

 

Стаття 47. Права, обов'язки та соціальні гарантії педагогічних працівників

 

Права, обов'язки та соціальні гарантії педагогічних працівників визначаються Законом України "Про освіту" та іншими нормативно-правовими актами.

 

Держава забезпечує педагогічним працівникам професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти:

 

щорічну основну відпустку тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

 

пенсію за вислугу років за наявності стажу безперервної педагогічної роботи не менше ніж 25 років.

 

На педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерів, які раніше працювали педагогічними працівниками у професійно-технічних навчальних закладах у цих населених пунктах, поширюються пільги, що надаються спеціалістам сільського господарства та педагогічним працівникам інших навчальних закладів, розташованих у цих населених пунктах, згідно з законодавством.

 

На працівників навчально-виробничих, виробничих підрозділів, навчальних господарств професійно-технічних навчальних закладів поширюються пільги, що надаються згідно з законодавством працівникам відповідних виробництв.

 

Стаття 48. Відповідальність педагогічних працівників

 

Педагогічні працівники професійно-технічних навчальних закладів несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність згідно з законодавством.

 

Розділ IX

 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У ГАЛУЗІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

 

Стаття 49. Відносини власності в галузі професійно-технічної освіти

 

Засновник закріплює за державними професійно-технічними навчальними закладами та установами професійно-технічної освіти об'єкти права власності, які належать засновнику на праві власності або орендовані ним у інших власників.

 

Об'єкти права власності, закріплені засновником за державним професійно-технічним навчальним закладом або установою професійно-технічної освіти, перебувають в їх користуванні.

 

Навчальні заклади та установи професійно-технічної освіти несуть відповідальність перед засновником за збереження та використання за призначенням закріпленого за ними майна. Контроль за використанням цього майна здійснюється засновником.

 

Майно (об'єкти, споруди, основні фонди) навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти, що перебувають у державній власності, може вилучатися засновником лише за умови подальшого використання цього майна і коштів, одержаних від його реалізації, на розвиток професійно-технічної освіти.

 

У разі ліквідації державних професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти їх майно (об'єкти, споруди, основні фонди) та кошти, одержані від його реалізації, використовуються на розвиток професійно-технічної освіти.

 

(Частину шосту статті 49 виключено на підставі Закону N 1158-IV від 11.09.2003)

 

У разі ліквідації професійно-технічних навчальних закладів, заснованих на інших (крім державної) формах власності, грошові кошти та інше майно, що належать їм на праві власності, використовуються у порядку, визначеному статутом навчального закладу.

 

Стаття 50. Фінансування професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти

 

Професійно-технічні навчальні заклади та установи професійно-технічної освіти здійснюють фінансову діяльність відповідно до Закону України "Про освіту", цього Закону, а також інших нормативно-правових актів.

 

Фінансування професійно-технічної підготовки робітників, соціальний захист учнів, слухачів та педагогічних працівників у державних або комунальних професійно-технічних навчальних закладах, у межах обсягів державного замовлення, здійснюються на нормативній основі за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. {Частина друга статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом N 309-VI від 03.06.2008}

 

{Щодо дії частини другої статті 50 див. Закони N 489-V від 19.12.2006, N 107-VI від 28.12.2007}

 

Встановлені нормативи фінансування є гарантованою межею, нижче якої не може здійснюватися фінансування підготовки робітників у професійно-технічних навчальних закладах.

 

Держава забезпечує своєчасність відповідних виплат і надання пільг учням, слухачам і педагогічним працівникам державних професійно-технічних навчальних закладів.

 

Установи професійно-технічної освіти та професійно-технічні навчальні заклади інших форм власності утримуються за рахунок коштів відповідних засновників.

 

Обсяги бюджетного фінансування державних професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти не можуть зменшуватися або припинятися за наявності інших джерел фінансування.

 

Атестовані професійно-технічні навчальні заклади інших форм власності можуть фінансуватися з Державного бюджету України за умови отримання ними державного замовлення на первинну професійну підготовку молоді.

 

Не використані в поточному році бюджетні та позабюджетні кошти не можуть бути вилучені з рахунку державного професійно-технічного навчального закладу чи установи професійно-технічної освіти, крім випадків, передбачених законодавством.

 

П'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів направляється на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

 

(Частина дев'ята статті 50 в редакції Закону N 1158-IV від 11.09.2003)

 

Професійно-технічні навчальні заклади користуються податковими, митними та іншими пільгами згідно з законодавством.

 

Стаття 51. Додаткові джерела фінансування професійно-технічного навчального закладу

 

Додатковими джерелами фінансування професійно-технічного навчального закладу є кошти, одержані за:

 

професійну підготовку понад державне замовлення, курсову підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами;

 

надання додаткових платних освітніх послуг, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

 

Інші додаткові джерела фінансування професійно-технічного навчального закладу визначені Законом України "Про освіту".

 

Кошти, одержані професійно-технічним навчальним закладом за рахунок додаткових джерел фінансування, що передбачені цією статтею, використовуються ним на діяльність, передбачену статутом.

 

Розділ X

 МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

Стаття 52. Міжнародне співробітництво в системі професійно-технічної освіти

 

Органи управління освітою, установи професійно-технічної освіти, професійно-технічні навчальні заклади, їх засновники мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

 

Держава сприяє міжнародному співробітництву установ професійно-технічної освіти, професійно-технічних навчальних закладів, виділяє їм відповідні валютні асигнування, звільняє від оподаткування, сплати мита та митного збору за навчальне, виробниче обладнання та приладдя, яке надходить з-за кордону і призначене для використання у навчально-виробничих цілях.

 

Стаття 53. Зовнішньоекономічна діяльність у галузі професійно-технічної освіти

 

Органи управління освітою, установи професійно-технічної освіти, державні професійно-технічні навчальні заклади та їх засновники мають право відповідно до законодавства здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі договорів, укладених ними з іноземними юридичними, фізичними особами, а також мати власний валютний рахунок.

 

Валютні, матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються установами професійно-технічної освіти, професійно-технічними навчальними закладами для забезпечення їх власної статутної діяльності.

 

Розділ XI

 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНУ ОСВІТУ"

 

Стаття 54. Відповідальність за порушення Закону України "Про професійно-технічну освіту"

 

Посадові особи і громадяни, винні в порушенні Закону України "Про професійно-технічну освіту", несуть відповідальність згідно з законодавством.

 

Розділ XII

 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

2. Кабінету Міністрів України до 1 липня 1998 року:

 

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України, що випливають з цього Закону;

 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

 

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

 

розробити і затвердити відповідні нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.

 

Президент України       Л.КУЧМА

 

м. Київ, 10 лютого 1998 року

 N 103/98-ВР

 

 

 

Категорія: Нормативно-правова база | Додав: Libre (09.11.2011)
Переглядів: 1279 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Ласкаво просимо!

Точний час

Міні-профіль
Гість

Повідомлення:

Група:
Гості
Час:20:09

Гість, ми раді вас бачити.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь!

Про книгу

Пошук

Друзі
 СВЯТО-ПОКРОВСЬКИЙ СОБОР

Друзі
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz
 • <

  Цікаві факти
  Интересные факты

  Кулінарні рецепти
  Кулинарные рецепты

  Етикет
  Этикет

  Карта
  Locations of visitors to this page

  Категорії розділу
  Методисту [0]
  Нормативно-правова база [2]


  letter.com.ua Copyright MyCorp © 2018